Puntuación de méritos e entrevista e data do recoñecemento médico e probas físicas para a contratación laboral temporal de 2 condutores/as de motobomba

24 de xullo de 2024

Faise pública a resolución da alcaldía coa valoración de méritos e entrevista das persoas participantes no proceso de contratación de persoal laboral temporal para cubrir os postos de 2 condutores/as de motobomba, baixo a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias da produción. >

Puntuacións e convocatoria para probas físicas e recoñecemento médico de aspirantes para a brigada contra lumes forestais

24 de xullo de 2024

Faise pública a resolución da alcaldía coas puntuacións dos méritos e entrevistas das persoas presentadas ao proceso selectivo para a contratación como persoal laboral temporal de 1 xefe/a de equipo, 1 peón/peoa condutor e 3 peóns/peoas de brigada, baixo a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias de produción, para formar parte dunha brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais. >