Biblioteca Municipal de Rois

Un espazo de comunicación e participación

Un espazo de encontro, onde poder formarnos, aprender, compartir experiencias, relacionarnos… Un espazo accesible a toda a comunidade en igualdade de condicións, integrador, gratuíto e libre. Así é a Biblioteca Pública Municipal de Rois.

Os fondos bibliotecarios contan cunha boa colección de libros, audiovisuais e cedés de música. Desde o ano 2019, Rois forma parte do catálogo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, formado polos fondos das bibliotecas públicas e especializadas xestionadas pola Xunta de Galicia e dunha parte das bibliotecas públicas municipais da rede. O catálogo está dispoñible en Internet nesta ligazón onde se poden consultar os fondos de todas as bibliotecas que o integran e a súa dispoñibilidade.

A biblioteca ofréceche estes servizos:

  • Consulta en sala: Gran parte da colección (libros, , audiovisuais, etc.) está en acceso directo e facilmente localizable, non sendo necesario ningún tipo de carné para a súa consulta. Os fondos están organizados a través da Clasificación Decimal Universal ou CDU e por centros de interese temáticos. A zona infantil diferenza tamén os fondos por grupos de idade para facilitar a consulta dos máis axeitados.
  • Préstamo: É un servizo gratuíto para o que é necesario o carné de lector/a. Pincha aquí para solicitar o carné da biblioteca.
  • Información bibliográfica: Atendemos todo tipo de consultas sobre a nosa colección e recursos. Esta información pode consultarse de forma presencial, telefónica ou por outros medios (correo electrónico e redes sociais).
  • Desiderata, queixas e suxestións: Interésannos as propostas de compra, suxestións ou queixas para mellorar os nosos servizos.
  • Wifi: Existe acceso a Internet vía wifi libremente en todas as instalacións ou a través de terminais informáticos.
  • Doazóns: A biblioteca está aberta á recepción de doazóns.
  • Fondo local: A biblioteca busca reunir material referido ó Concello de Rois, así como elaborado por autores e autoras naturais deste Concello ou cunha especial relación co mesmo.