Ofertas de emprego

Acta final coa proposta de nomeamento dunha funcionaria administrativa

29 de maio de 2023

O tribunal cualificador fai pública a acta de proposta de nomeamento para cubrir a praza vacante de aministrativo/a no cadro de persoal do Concello de Rois. Acorda propoñer o nomeamento de María Belén Neo Eiras para ocupar a praza de funcionaria administrativa, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1. >

Resultados definitivos no segundo proceso de selección de docentes de atención sociosanitaria no Obradoiro dual de emprego “Comarca do Sar”

16 de maio de 2023

Fanse públicos os resultados definitivos totais do segundo proceso de selección para as prazas de docentes das ramas social e sanitaria correspondentes á especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais do Obradoiro dual de emprego Comarca do Sar 2022. >

Bases da convocatoria para a contratación temporal de tres peóns/oas de albanel

Fanse públicas as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal de tres peóns/peoas de albañil a xornada completa que serán financiadas pola subvención do programa PEL-Concellos 2023, que se poden consultar no arquivo adxunto

Tamén se inclúe o modelo de solicitude para participar no proceso, no arquivo adxunto

>

Case a metade do alumnado do PIE Rois, Padrón, Dodro e Rianxo xa está traballando

  • Incorporáronse ao mercado laboral 45 das 100 persoas que se formaron no Programa Integrado de Emprego
  • Ramón Tojo: “A colaboración entre concellos trasládase á sociedade e permítenos desenvolver iniciativas coma esta”
  • O programa foi clausurado hoxe polo delegado da Xunta na provincia da Coruña e os catro alcaldes
  • Gonzalo Trenor anuncia que a Xunta vai financiar con 9,1 millóns de euros 79 cursos formativos na comarca de Santiago
  • A Consellería xa lles concedeu outro PIE para 2023 aos catro concellos, aos que se sumarán Pontecesures e Valga