Emprego e Desenvolvemento Local

A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Rois ocúpase da posta en marcha de proxectos e programas relacionados coa creación de emprego, desenvolvemento local, incremento da actividade empresarial e implantación das políticas activas de emprego da Xunta de Galicia.

Desde o Concello promóvese a participación de Rois nos programas de emprego financiados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. É o caso das diferentes edicións do Programa Integrado de Emprego (PIE) Terras de Iria, conveniado cos concellos de Padrón e Dodro, que ten acadado cifras de inserción laboral próximas ao 60%. Tamén dos obradoiros de emprego Xuventude en acción dirixidos á mocidade de Rois, Padrón e Dodro e cofinanciados polo Fondo Social Europeo.

Nesta sección da páxina web municipal difúndense as ofertas de emprego público e os procesos de contratación de persoal que atinxen ao Concello de Rois.

Noticias: Ofertas de emprego