Corporación municipal

Ramón Tojo Lens

Alcalde

P.P.

Mercedes Basante Ares

Primeira tenente de alcalde

P.P.

José Luis Ares Martínez

Concelleiro

P.P.

Iván Fernández Filgueira

Concelleiro

P.P.

Victoria Quiroga Ramallo

Concelleira

P.P.

Manuel Cobas Rey

Segundo tenente de alcalde

P.P.

José Manuel López Bargo

Terceiro tenente de alcalde

P.P.

Antonio Esparís Lois

Concelleiro

P.P.

Manuel Regueira Miguéns

Voceiro

P.S de G. – P.S.O.E.

Patricia Ces Ares

Concelleira

P.S de G. – P.S.O.E.

Begoña Ares Calvo

Voceira

B.N.G.