MODERNIZACIÓN DO MERCADO LOCAL NO CONCELLO DE ROIS. OBRAS NA RÚA URDILDE PARA GAÑAR EN SEGURIDADE VIAL E APARCADOIRO E REORDENAR A ENTRADA AOS ESTABLECEMENTOS.

Data de adxudicación: 21 de Febreiro de 2013

Publicación no Perfil: 3 de Abril de 2013

Importe sen IVE: 29. 957,87 €

Importe con IVE: 36.249,02 €

Organo competente: Resolución de Alcaldia

Empresa: Excavaciones Construcciones José Pose Noya, S.L.