Finalizar trámite

Foi enviado o PDF cos datos inseridos para o enderezo de correo electrónico que se indicou.

Por favor, finaliza o trámite reenviando mediante estoutro formulario o PDF asinado electronicamente:

Click or drag a file to this area to upload.
O anterior formulario enviouche un correo electrónico co PDF anexeo do teu trámite cos datos que puxeches. Dito PDF é o que debes asinar e enviar neste formulario ou directamente ao email do Concello.