Inscrición actividades culturais e deportivas: Persoas adultas

Datos persoais

//

Actividades municipais (escribir)


Datos bancarios

//
LEMBRAMOS QUE AS ACTIVIDADES MUNICIPAIS ESTARÁN SUPEDITADAS ÁS MEDIDAS SANITARIAS CO PROTOCOLO COVID-19 E COAS NORMATIVAS EN VIGOR NESE MOMENTO.