Inscrición actividades culturais e deportivas: Menores de idade

//

Autorizo ao/á menor a asistir á/s actividades:


Datos bancarios

//
LEMBRAMOS QUE AS ACTIVIDADES MUNICIPAIS ESTARÁN SUPEDITADAS ÁS MEDIDAS SANITARIAS CO PROTOCOLO COVID-19 E COAS NORMATIVAS EN VIGOR NESE MOMENTO.