Inscrición actividades municipais: Persoas adultas

Datos persoais

Actividades municipais (escribir)

Elixir só unha actividade en cada opción

Datos bancarios

Cubrir este apartado só as PERSOAS que elixan actividades mensuais ou trimestrais, e que terán que domiciliar o recibo.