Inscrición actividades municipais: Persoas adultas

Datos persoais

Actividades municipais (escribir)

Elixir só unha actividade en cada opción
Elixir unha opción || Ximnasia +55, Cociña e Encaixe ofértanse en Rois, Urdilde, Ribasar e Ermedelo. || Taller de memoria en: Rois, Urdilde, Ribasar, Ermedelo e Liñares. || Piscina: en Padrón e Brión. || Pandeirete: en Rois, Urdilde e Ermedelo. || Arte e teatro: só en Rois.
Elixir unha opción || Ximnasia +55, Cociña e Encaixe ofértanse en Rois, Urdilde, Ribasar e Ermedelo. || Taller de memoria en: Rois, Urdilde, Ribasar, Ermedelo e Liñares. || Piscina: en Padrón e Brión. || Pandeirete: en Rois, Urdilde e Ermedelo. || Arte e teatro: só en Rois.
Elixir unha opción || Ximnasia +55, Cociña e Encaixe ofértanse en Rois, Urdilde, Ribasar e Ermedelo. || Taller de memoria en: Rois, Urdilde, Ribasar, Ermedelo e Liñares. || Piscina: en Padrón e Brión. || Pandeirete: en Rois, Urdilde e Ermedelo. || Arte e teatro: só en Rois.
Elixir unha opción || Ximnasia +55, Cociña e Encaixe ofértanse en Rois, Urdilde, Ribasar e Ermedelo. || Taller de memoria en: Rois, Urdilde, Ribasar, Ermedelo e Liñares. || Piscina: en Padrón e Brión. || Pandeirete: en Rois, Urdilde e Ermedelo. || Arte e teatro: só en Rois.
Elixir unha opción || Ximnasia +55, Cociña e Encaixe ofértanse en Rois, Urdilde, Ribasar e Ermedelo. || Taller de memoria en: Rois, Urdilde, Ribasar, Ermedelo e Liñares. || Piscina: en Padrón e Brión. || Pandeirete: en Rois, Urdilde e Ermedelo. || Arte e teatro: só en Rois.

Datos bancarios

Cubrir este apartado só as PERSOAS que elixan actividades mensuais ou trimestrais, e que terán que domiciliar o recibo.