Urbanismo e Medio Ambiente

Agua potable, vaso grifo en Rois

A rede de abastecemento de Rois só perde un 20% de auga, a metade da media dos concellos da súa categoría

A rede de abastecemento de auga potable de Rois tivo un rendemento hidráulico durante o ano 2021 do 79,98%, polo que só rexistrou un 20,02% de perda de auga. Estes datos supoñen que a traída de Rois ten unha eficiencia moi superior a media dos concellos galegos  de entre 2.000 e 10.000 habitantes, nos que a perda de auga está de media nun 44%. >