Ofertas de emprego

Contratación de 1 peón para a brigada forestal contraincendios

11 de agosto de 2023

Faise pública a resolución da Alcaldía coa  contratación de 1 peón, na modalidade de contrato laboral de duración determinada por circunstancias da produción, para completar a brigada de prevención e e defensa de incendios forestais do Concello de Rois, en virtude do convenio coa Consellería de Medio Rural. >

Nomeamento da directora e monitores/as do Diververán 2023

20 de xuño de 2023

Faise pública a resolución de Alcaldía pola que se nomea á directora e aos minotores e monitoras do Diververán 2023.

Os nomes das persoas nomeadas pódese consultar no arquivo adxunto

15 de xuño de 2023

Faise pública a resolución da Alcaldía coa relación definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso de selección de persoal laboral temporal dun/ha director/a e de monitores/as de ocio e tempo libre para o programa Diververán 2023. >

Acta final coa proposta de nomeamento dunha funcionaria administrativa

29 de maio de 2023

O tribunal cualificador fai pública a acta de proposta de nomeamento para cubrir a praza vacante de aministrativo/a no cadro de persoal do Concello de Rois. Acorda propoñer o nomeamento de María Belén Neo Eiras para ocupar a praza de funcionaria administrativa, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1. >