Representantes do Concello en Órganos Colexiados

REPRESENTANTES DO CONCELLO EN ÓRGANOS COLEXIADOS

CONSELLO ESCOLAR DO C.P.I. DICES-ROIS Don Martín del Río Gestoso
CONSELLO ESCOLAR DO C.P. DE POMAR-URDILDE Don Manuel Dos Santos Rodríguez
AGRUPACIÓN DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DELOA Don Ramón Tojo Lens
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR Dna. Mercedes Basante Ares