Sobre das Grelas: Aprobación plan sectorización____

O pleno do Concello de Rois do 23 de xaneiro de 2019 aprobou definitivamente o Plan de Sectorización de solo rústico apto para urbanizar en Sobre das Grelas.

O documento refundido deste plan pódese consultar no seguinte enlace:

Descarga aquí o documento