BIBLIOTECA MUNICIPAL E AXENCIA DE LECTURA

Información xeral

Catálogo en rede

Actividades

 

Información xeral

As bibliotecas públicas municipais de Rois e Urdilde son un ben municipal de dominio e servizo público destinado a consulta, préstamo, lectura e información bibliográfica mediante a disposición dos seus fondos documentais e dos seus servizos técnicos para o enriquecemento cultural das persoas. Podes solicitar o carné de lector ou lectora cumprimentando o documento adxunto.

A biblioteca presta os seus servizos en dous puntos de atención: biblioteca de Rois no edificio multiúsos de rois e a axencia de lectura de Urdilde.

Os fondos documentais da biblioteca integran todo tipo de materiais e soportes: libros, CD-ROM, DVD... todos estes documentos están en acceso libre e son facilmente localizables e accesibles mediante a consulta na sala ou o préstamo domiciliario.

Os usuarios e as usuarias poden participar no desenvolvemento da biblioteca a través de suxestións, reclamacións e solicitude de adquisicións de novos documentos.

A biblioteca organiza periodicamente actividades de animación á lectura que se desenvolven nas dúas bibliotecas e en diferentes locais sociais do concello.


Catálogos en rede

  • O Catálogo automatizado dos fondos documentais da biblioteca pode ser consultado dende calquera lugar a través da web do Proxecto Meiga.

 

Actividades

Actividade de Contacontos: actividade de animación á lectura dirixido á poboación infantil, que ten como propósito o fomento de hábitos lectores, de forma lúdica, combinando contos con xogos, dinámicas e manualidades.