NaturFest aposta pola música folk para poñer en valor a tradición e a paisaxe de Rois