Estrutura e Funcionamento da Corporación

TENENTES DE ALCALDE
1º  D. Manuel Dos Santos Rodríguez
2ª  Dna. Mercedes Basante Ares
3º  D. Manuel Cobas Rey
 

 

CONCELLARÍAS  CONCELLEIRO/A DELEGADO/A
Asuntos Sociais e Emprego Mercedes Basante Ares
Educación, Xuventude e Deportes  Martín del Río Gestoso
Cultura Victoria Quiroga Ramallo
Medio Ambiente Manuel Cobas Rey
Obras e Urbanismo Carlos Ares Villar
   

 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL
D. Manuel Dos Santos Rodríguez
Dna. Mercedes Basante Ares
D. Manuel Cobas Rey
 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Titulares Suplentes
Manuel Dos Santos Rodríguez Mercedes Basante Ares
Manuel Regueira Miguéns Patricia Ces Ares
Begoña Ares Calvo  
   

 

REPRESENTANTES DO CONCELLO EN ÓRGANOS COLEXIADOS

Órgano Representante
Consello Escolar CPPI Dos Dices Martín del Río Gestoso
Consello Escolar CEIP de O Pumar-Urdilde  Manuel Dos Santos Rodríguez
Consello Escolar Escola Infantil A Galiña Azul  Mercedes Basante Ares
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar  Mercedes Basante Ares
Asociación de Desenvolvemento Local Deloa Manuel Dos Santos Rodríguez