Ofertas de emprego

Pablo Sánchez García será secretario do Xulgado de Paz no mes de agosto

31 de xullo de 2019

Resolto o procedemento selectivo para a contratación dun/dunha secretario do xulgado de paz para o mes de agosto, no que se contrata a D. Pablo Sánchez García.

A resolución definitiva podese consultar no documento adxunto.

 

23 de xullo de 2019

Faise pública a convocatoria e bases para a contratación de persoal laboral temporal para o posto de secretario/a do xulgado de paz de Rois. >

Praza de técnico/a de normalización lingüística por consolidación de emprego temporal

25-04-2019

A Cualificación final do proceso selectivo da praza vacante de Técnico/a de Normalización Lingüística pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do segundo exercicio.

24-04-2019

A Cualificación do tribunal e puntuación do primeiro exercicio dos aspirantes para cubrir a praza vancante de Técnico/a de Normalización Lingüística, pódese consultar no documento adxunto. >

Praza de axente de emprego e desenvolvemento local por consolidación de emprego temporal

25-04-2019

A Cualificación final do proceso selectivo da praza vacante de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do segundo exercicio.

24-04-2019

A Cualificación do tribunal e puntuación do primeiro exercicio dos aspirantes para cubrir a praza vancante de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, pódese consultar no documento adxunto. >