Representantes del Ayuntamiento en Órganos Colegiados

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS COLEGIADOS

CONSELLO ESCOLAR DO C.P.I. DICES-ROIS Don Martín del Río Gestoso
CONSELLO ESCOLAR DO C.P. DE POMAR-URDILDE Don Manuel Dos Santos Rodríguez
AGRUPACIÓN DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DELOA Don Ramón Tojo Lens
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR Dna. Mercedes Basante Ares