5 de novembro de 2019

Fais pública a acta valoracion entrevista e valoracion final persoal administrativo para labores de xestión de biomasa.

As actas pódense consultar nos documentos adxuntos.

31 de outubro de 2019

Fanse públicas a acta de valoración do primeiro exercicio da fase de oposición e a plantilla definitiva de respostas do mesmo, correspondente ao proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa.

As actas pódense consultar nos documentos adxuntos.

31 de outubro de 2019

Faise pública a acta de valoración de méritos da fase de concurso e da constitución do tribunal cualificador para o proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa.

O primeiro exercicio realizarase hoxe, ás 16.30 horas, no salón de plenos do Concello de Rois.

A acta pódese consultar no documento adxunto.

 

25 de outubro de 2019

Faise pública a resolución pola que se publica a listaxe definitiva de admitidos e de excluídos, nomeamento de tribuanl e data do primeiro exercicio do proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa.

A resolución pódese consultar no arquivo adxunto

 

8 de outubro de 2019

Faise pública a resolución provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa.

Pódese consultar no arquivo adxunto. 

 

21 de setembro de 2019

No arquivo adxunto pódense consultar as bases do proceso selectivo para a contratación dunha persoa para realizar tarefas administrativas nos expedientes de biomasa. 

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Rois no prazo de 10 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no xornal El Correo Gallego e na páxina web do Concello de Rois.