Venres 17 de xullo de 2020

Faise pública a resolución de alcaldía pla que se publica a puntuación total obtida polos/as aspirantes no proceso de selección de 2 condutores de motobomba.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres 17 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía po la que se publica a puntuación total obtida polos/as aspirantes no proceso de selección dun/ha xefe/a de equipo, un/ha peón condutor/a e tres peóns que integrarán a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios forestais no ano 2020.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres, 3 de xullo de 2020

Faixe pública unha correción de erros na Resolución da Alcaldía relativa a aprobación da listaxe definitiva de admitidos e data de entrevistas persoais para o proceso de selección da brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

A corrección de erros pódese consultar no documento adxunto.

 

Mércores, 1 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía pola que se aproba a listaxe definitiva de admitidos e a convocatoria da entrevista persoal do proceso de selección da brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

As entrevistas realizaranse no salón de s esións do Concello de Rois o luns 6 de xullo de 2020.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Martes, 30 de xuño de 2020

Faisa pública a resolución da alcaldía pola que se aproba a listaxe definitiva de persoas admitidas e se convoca a entrevista persoal para 2 postos de conductor/a de motobomba.

A entrevista farase o venres, 3 de xullo, no salón de sesións do Concello de Rois.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Luns, 29 de xuño de 2020

Faise público o decreto polo que se aproba a listaxe provisiona lde admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección da brigada de incendios forestais.

 

Sábado, 13 de xuño de 2020

O Concello de Rois pon en marcha o proceso de selección para a contratación temporal de persoal para a loita contra os incendios forestais.

Con esta finalidade, fanse públicas as bases para a contratación temporal de dous condutores de motobomba e tamén as bases para a contratación de persoal laboral temporal para os postos dun xefe de equipo, un peón condutor e tres peóns de brigada mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa contra o lume forestal, na modalidade de contrato laboral de duración determinada.

Os decretos da alcaldía polo que se inicia este procedemento, as bases da convocatoria e os anexos para presentar a solicitude nas diferentes categorías, pódense consultar nos documentos adxuntos.