PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.009
NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2009 121 62300 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS 3.000,00 € 3.000,00 €
2/2009 121 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA 4.000,00 € 4.000,00 €
3/2009 121 62600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.500,00 € 1.500,00 €
4/2009 432 60001 ADQUISICIÓN DE TERREOS EN ANTEQUEIRA 1.000,00 € 1.000,00 €
5/2009 432 60100 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 7.000,00 € 7.000,00 €
6/2009 432 60101 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 3.000,00 € 3.000,00 €
7/2009 432 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS E GARDERÍA 4.000,00 € 4.000,00 €
8/2009 432 63301 ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS EN VERDUGA, SALGUEIROS, ALBAGUEIRA, FIGUEROA E COBAS 95.079,64 € 86.181,65 € 8.897,99 €
9/2009 432 63302 AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN A PONTENOVA, HERBOGO, O AIDO, CONTIMUNDE E FORMARÍS 123.509,89 € 111.951,26 € 11.558,63 €
10/2009 432 63303 CONSTRUCIÓN DE MARCO EN VILACHÁN 34.410,47 € 31.190,18 € 3.220,29 €
11/2009 432 63305 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.009 45.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 €
12/2009 432 63309 PLAN DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2.008-2.011: ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CUBELA E CONTIMUNDI 404.463,15 € 364.016,85 € 40.446,30 €
13/2009 432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 15.000,00 € 15.000,00 €
14/2009 432 63325 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 890.959,00 € 890.959,00 € 0,00 €
15/2009 432 63330 INVERSIÓNS DERIVADAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO 12.000,00 € 12.000,00 €
16/2009 432 64000 REVISIÓN P.X.O.M. 4.700,00 € 4.700,00 €
1.648.622,15 € 1.514.298,94 € 134.323,21 €