Debido á gran cantidade de persoas que se están achegando ao concello para trámites relacionados co catastro, este mes de xullo, D.Arturo Calvo Tarrío ou persoal do seu equipo van a estar no concello os seguintes días para atender á veciñanza que o precise.

  • Venres 5 de xullo de 10.00 a 14.00 horas.
  • Luns 8 de xullo de 10.00 a 14.00 horas.

Se fora preciso, apliaríase o servizo durante máis días.