29 de maio de 2023

O tribunal cualificador fai pública a acta de proposta de nomeamento para cubrir a praza vacante de aministrativo/a no cadro de persoal do Concello de Rois. Acorda propoñer o nomeamento de María Belén Neo Eiras para ocupar a praza de funcionaria administrativa, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1.

24 de maio de 2023

Faise público o acordo do tribunal qualificador de propoñer o nomeamento de María Belén Neo Eiras para ocupar a praza de funcionaria administrativa, escala administración Xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1 no Concello de Rois.

10 de maio de 2023

Listaxe coas respostas correctas do terceiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo dun/ha funcionario/a administrativo/a do grupo C no Concello de Rois.

10 de maio de 2023

Faise pública a acta de valoración do terceiro exercicio da fase de oposición correspondente ao proceso selectivo de contratación dun/ha funcionario/a administrativo/a do grupo C no Concello de Rois.

28 de abril de 2023

Faise pública a acta de valoración do segundo exercicio da fase de oposición do proceso de selección dun/ha administrativo/a para o Concello de Rois. A acta pode consultarse no documento adxunto.

25 de abril de 2023

Faise pública a acta de resolución das alegacións á valoración de méritos e ao primeiro exercicio da fase de oposición para selección dun/ha administrativo/a

17 de abril de 2023

Faise pública a acta de valoración do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso de selección dun/ha administrativo/a para o Concello de Rois. A acta pode consultarse no documento adxunto.

13 de abril de 2023

Faise pública a listaxe definitiva de respostas ao primeiro exercício da fase de oposición do proceso de selección dun/dunha funcionario/a administrativo/a, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1 mediante concurso oposición.

13 de abril de 2023

Faise pública a acta de valoración de méritos feita polo tribunal cualificador, conforme as bases da convocatoria, do proceso de selección dun/dunha funcionario/a administrativo/a, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1 mediante concurso oposición.

12 de abril de 2023

Faise pública a acta de constitución do tribunal cualificador do proceso de selección dun/dunha funcionario/a administrativo/a, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1 mediante concurso oposición.

22 de marzo de 2023

O Boletín Oficial da Provincia publica a resolución coa listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e coa composición do tribunal no proceso de selección dun/dunha funcionario/a administrativo/a, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1 mediante concurso oposición. Nesta mesma resolución fíxase a data do primeiro exercicio, un cuestionario tipo test de 60 preguntas, para o día 13 de abril de 2023 ás 11.00 no edificio multiúsos de Rois.

A resolución da alcaldía pode consultarse no documento adxunto.

3 de febreiro de 2023

Faise pública a resolución da alcaldía coa aprobación da relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso de selección dun/dunha funcionario/a administrativo/a, escala administración xeral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1 mediante concurso oposición.

30 de decembro de 2022

O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución referente a convocatoria para cubrir unha praza de administrativo/a, perteneciente á escala de administración eral, subescala administración, grupo C, subgrupo C1, mediante concurso-oposición en turno libre.

Nos arquivos adxuntos pódese consultar as bases íntegras da convocatoria, o anuncio do BOE e descargar o documento para presentar a solicitude para participar no concurso-oposición.

O prazo para presentar solicitudes remata o día 17 de xaneiro de 2023.