Debido ao estado de alarma actualmente en vigor en virtude do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, e de acordo coa Resolución de 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se da publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico, o Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social da Coruña comunica que permanecerá en servicios mínimos para a realización unicamente das súas funcións esenciais e en consecuencia paralízanse os prazos procedimentais tanto de Renda de inclusión social de Galicia (Risga) como de pensión non contributiva (PNC), incluída a presentación das revisións anuais das pensións non contributivas, ata próximo aviso.