Centros Educativos

Respecto aos centros educativos, o concello conta con:

  • CEIPP O Pumar- Urdilde (Urdilde), de educación infantil e primaria. Web

  • CPPI Os Dices (Rois) de educación infantil, primaria e secundaria. Web