Axencia de Desenvolvemento Local

¿Que é?

A axencia de Desenvolvemento Local do Concello de Rois é o instrumento para a execución das accións de promoción económica, cooperación empresarial e o fomento do espíritu emprendedor do Concello.

Obxectivos

 • Asesorar a emprendedores locais e ás empresas na súa constitución, marco legal, funcionamento, financiación.

 • Informar e tramitar subvencións para a mellora e ampliación das empresas existentes.

 • Detectar recursos ociosos ou susceptibles de favorecemento á creación de empresas e a disminuir o desemprego.

 • Axudar ós colectivos de desempregados facilitando a súa inserción laboral e colaborando na procura activa de emprego.

Servizos que presta

 • Orientación e asesoramento laboral ós desempregados:

  • Ferramentas para a procura de emprego: curriculum vitae, carta de presentación, entrevistas etc…

  • Información e intermediación laboral con empresas que demandan traballadores.

  • Información sobre accións formativas.

  • Auto emprego e economía social; subvencións para a actividade.

 • Orientación e asesoramento a emprendedores:

  • Información e tramitación de subvencións para a posta en marcha de empresas, contratación de traballadores, maquinaria.

  • Apoio de iniciativas locais de emprego.

  • Elaboración de proxectos empresariais; estudios de viabilidade.

  • Tramites para a constitución de erpesas.

 • Colaboración e asesoramento a emrpesarios:

  • Difusión de programas de cooperación de contratación de xente do noso Concello.

  • Intermediación laboral colaborando na busca de traballadores párea as empresas.

Destinatari@s

 • Promotores dunha idea empresarial.
 • Pequenas e medianas empresas.
 • Asociacións.
 • Desempregados e desempregadas.
 • Público en xeral