O prazo para solicitar permiso para facer as cacharelas de San Xoán remata o 20 de xuño ás 14.00 horas

O alcalde do Concello de Rois, Ramón Tojo, emite un bando no que informa sobre as normas que se establecen para celebrar as cacharelas do San Xoán o domingo 23 de xuño pola noite.

As persoas que desexen realizar unha cacharela deberán presentar a solicitude correspondente no Concello de Rois antes das 14.00 horas do xoves día 20 onde deberá figurar, ademais dos datos da persoa responsable, indicacións claras do lugar de celebración, do tipo de cacharela (fogueira, sardiñada etc.) >