PEL Plan de Emprego Local

A Deputación publica as bases de varias liñas de axudas do PEL 2022

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, vén de publicar as bases reguladoras das axudas PEL 2022:

  • PEL-EMPRENDE INVESTIMENTO: Axudas para a consolidación e o fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables.
>