NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2011 171 64800 CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS 5.800,00 € 5.800,00 €
2/2011 325 62900 INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA 1.000,00 € 1.000,00 €
3/2011 330 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS 1.500,00 € 1.500,00 €
4/2011 442 62301 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 4.000,00 € 4.000,00 €
5/2011 450 61910 CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS 40.000,00 € 40.000,00 €
6/2011 453 61910 POS 2011: AFIRMADO E ACCESOS A BUXÁN, SILVARREDONDA, SOUTELO, HERBOGO E CEMITERIO SAN MIGUEL DE COSTA 96.248,14 € 88.783,48 € 7.464,66 €
7/2011 453 61911 POS 2011: AFIRMADO E ACCESOS DE PISTAS EN VILAR DE CASTRO – LEROÑO E BANDÓN – AUGASANTAS 80.486,48 € 74.244,24 € 6.242,24 €
8/2011 453 61912 POS 2011: AFIRMADO, ACCESOS, SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN O AIDO, QUINTANS, HERBOGO 79.490,62 € 73.325,62 € 6.165,00 €
9/2011 453 61913 MELLORA VIAL DENDE PUMAR A FIGUEROA 85.000,00 € 85.000,00 €
10/2011 459 62302 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 6.000,00 € 6.000,00 €
11/2011 920 62300 MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS 3.000,00 € 3.000,00 €
12/2011 920 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS 4.000,00 € 4.000,00 €
13/2011 920 63600 REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS 1.500,00 € 1.500,00 €408.025,24 € 321.353,34 € 86.671,90 €


Rois, 1 de decembro 2.010


O Alcalde,