PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.008
           
           
NÚMERO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE TOTAL APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL
1/2008 432 63310 ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO CONCELLO E AFIRMADO DE PISTAS EN XIAXE (SORRIBAS) 58.528,94 € 53.114,94 € 5.414,00 €
2/2008 432 63311 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN VILARIÑO (AUGASANTAS), BUSTO (HERMEDELO) E TOURÍS (SORRIBAS) 59.885,74 € 54.346,23 € 5.539,51 €
3/2008 432 63312 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SEIRA, SÓÑORA, BEADE (AUGASANTAS), SABACEDO (HERMEDELO) E INFESTA (ROIS) 56.047,07 € 50.862,64 € 5.184,43 €
4/2008 432 63313 ACONDICIONAMENTO DE PISTAS NOS LUGARES DE BARREIRO (HERMEDELO), A CALLE-PUMAR E QUINTÁNS (URDILDE) 36.621,52 € 33.233,98 € 3.387,54 €
5/2008 432 63314 ALUMEADOS PÚBLICOS NAS PARROQUIAS DE SORRIBAS, ROIS, AUGASANTAS, LEROÑO, HERMEDELO, BUXÁN, SEIRA, HERBOGO E URDILDE 37.343,02 € 33.888,73 € 3.454,29 €
6/2008 432 63315 OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.008 30.000,00 € 30.000,00 €
7/2008 432 63316 CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 20.000,00 € 20.000,00 €
8/2008 432 63317 PLAN DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS POR INUNDACIÓNS DO OUTUNO DO 2.006 298.425,25 € 149.212,61 € 149.212,64 €
9/2008 432 63320 INVERSIÓNS REAIS DERIVADAS DA EDIFICACIÓN DE URBANIZACIÓNS 511.100,00 € 511.100,00 €
10/2008 121 62300 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS 6.000,00 € 6.000,00 €
11/2008 121 62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA 6.000,00 € 6.000,00 €
12/2008 121 62600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.500,00 € 2.500,00 €
13/2008 432 60000 ADQUISICIÓN DE TERREO EN OIN 1.500,00 € 1.500,00 €
14/2008 432 60001 ADQUISICIÓN DE TERREOS EN ANTEQUEIRA 7.000,00 € 7.000,00 €
15/2008 432 60100 DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS 14.000,00 € 14.000,00 €
16/2008 432 60101 INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO 7.000,00 € 7.000,00 €
17/2008 432 62501 MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS E GARDERÍA 85.000,00 € 30.000,00 € 55.000,00 €
18/2008 432 64000 REVISIÓN P.X.O.M. 4.700,00 € 4.700,00 €
      1.241.651,54 € 434.659,13 € 806.992,41 €