MODERNIZACIÓN DO MERCADO LOCAL NO CONCELLO DE ROIS. OBRAS NA RÚA URDILDE PARA GAÑAR EN SEGURIDADE VIAL E APARCADOIRO E REORDENAR A ENTRADA AOS ESTABLECEMENTOS

MODERNIZACIÓN DO MERCADO LOCAL NO CONCELLO DE ROIS. OBRAS NA RÚA URDILDE PARA GAÑAR EN SEGURIDADE VIAL E APARCADOIRO E REORDENAR A ENTRADA AOS ESTABLECEMENTOS.

Data de adxudicación: 21 de Febreiro de 2013

Publicación no Perfil: 3 de Abril de 2013

Importe sen IVE: 29. >

ADXUDICACIÓN SERVIZO DE VACACIÓNS DA TERCEIRA IDADE DO CONCELLO DE ROIS

Adxudicatario: VIAJES BARCELO, S.L.
Importe: 250 Euros por persoa ata un máximo de 150 persoas en concepto de aloxamento e manutención, 3700 Euros por autocar e seguro.
Organo competente: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Data de adxudicación: 13 de Marzo de 2013

Formalización do contrato

  • Data: 14 de Marzo de 2013
  • Lugar: Casa do Concello.
>

VIAXE DA TERCEIRA IDADE DO CONCELLO DE ROIS PARA O ANO 2013

CITACIÓN.

APERTURA

En cumprimento do disposto no punto 8 dos pregos de cláusulas administrativas que rexerán a adxudicación do Viaxe da Terceira Idade do Concello de Rois para o ano 2013, infórmase da apertura dos sobres B) (proposta non económica) e C) (proposta económica) para o día 25 de Febreiro de 2013 ás 12:30 na Casa do Concello. >