SECRETARÍA – ALCALDÍA
NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Diego Losada Romero Funcionario Secretario
 
INTERVENCIÓN – TESOURERÍA
NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Begoña Collazo Ortega Funcionaria con habilitación nacional Interventora
José Ángel Sorribas Bustelo Funcionario grupo A Técnico
PADRÓN HABITANTES-REXISTRO
NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
M. Pilar Esparís Abaña Funcionaria grupo C Administrativa

CONSERXERÍA

NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
M.ª Luísa Viqueira Leboráns Persoal laboral Conserxe operario
 
COLEXIOS
NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Concepción Abalo Iglesias Laboral Fixo Ordenanza
Emilio Rodríguez Rodríguez Funcionario Ordenanza
 
OFICINA DE URBANISMO
NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
J. Castor Campos Rodríguez Profesional Arquitecto Técnico
 
ANIMADORA CULTURAL

NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Anayansi Expósito Singh Laboral temporal Animadora cultural

TÉCNICO DE DEPORTIVO

NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Roberto Agrelo Gómez Laboral temporal Técnico de deportes

ASUNTOS SOCIAIS E EMPREGO

NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Eva María Castro Tarrío Laboral fixo Traballadora social
M.ª Eugenia Pérez Pose Laboral temporal Educadora familiar
Vanessa Verduga Queijo Laboral temporal Traballadora social
Rosario Ríos Rey Laboral temporal Técnica local de emprego
Enrique Carou Sandiás Laboral temporal Auxiliar administrativo
 
XULGADO
NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Xosé M. González Varela Laboral fixo Secretario
 
BRIGADA DE OBRAS

NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Ramón Arturo Vidal Rey Laboral temporal Peón
Jesús Fernández Duarte Laboral temporal Peón
 
DESBROZADORA
NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Antonio Martelo Figueiroa Laboral temporal Chofer
AUXILIARES SERVIZOS SOCIAIS

NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Mª del Carmen Rodríguez Peneireiro Laboral temporal Traballadora familiar
Carmen Rivas Rial Laboral temporal Traballadora familiar
Carmen Gestoso Penedo Laboral temporal Traballadora familiar
Mª del Carmen Castaño Muiños Laboral temporal Traballadora familiar
Remedios del Río Somoza Laboral temporal Traballadora familiar
M. Luisa Castaño Miguéns Laboral temporal Traballadora familiar
Vanessa Pérez Baleirón Laboral temporal Traballadora familiar
 
LIMPEZA

NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Victorina Pazos Pazos Laboral fixo Concello e Centro de Saúde
María Castro Lois Laboral fixo Polideportivo Urdilde
M. Eulalia Baleirón Uzal Laboral fixo discontinuo CPPI Os Dices – Rois
Sagrario Sánchez Rama Laboral temporal Polideportivo Os Dices e Escola de Música

SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
NOME RELACIÓN LABORAL CATEGORÍA PROFESIONAL
Inmaculada Seage Freire