O pleno da Corporación de Rois aprobou hoxe o sistema de organización do concello para a presente lexislatura, que se mantén nos mesmos termos que na lexislatura anterior, coas dedicacións exclusivas do alcalde e o concelleiro de Obras e Urbanismo; a celebración de sesións plenarias cada dous meses e a distribución de concellarías practicamente igual que no período anterior. A maioría dos puntos aprobáronse cos 7 votos a favor do equipo de goberno (PP) e a abstención da oposición (PSdeG e BNG).

Cada un dos tres grupos políticos da Corporación (PP, PSdeG e Mixto) terá una asignación anual fixa de 200 euros, máis outros 90 euros por cada concelleiro integrado no grupo. Así mesmo aprobouse unha asignación de 75 euros por asistencias aos plenos, xuntas de goberno local e comisións especiais de contas. A concelleira do BNG anunciou que recurrirá o informe da secretaría municipal ao non recoñecer ao grupo do BNG e ter que integrarse no mixto, aínda que mantendo os mesmos dereitos. 

O pleno tamén aprobou a creación da Xunta de Goberno Local, que estará integrada polo alcalde e os concelleiros Manuel dos Santos (primeiro tenente de alcalde), Mercedes Basante (2ª tenente de alcalde) e Manuel Cobas Rey (3º tenente de alcalde), que celebrará sesións cada quince días. As sesións plenarias celebraranse o primeiro luns dos meses impares ás 13.00 horas.

A distribución de concellarías e delegacións feitas polo alcalde nos membros do equipo de goberno quedou fixada do seguinte xeito:

  • Concellaría de Asuntos Sociais e Emprego: Mercedes Basante Ares
  • Concellaría de Educación, Xuventude e Deportes: Martín del Rio Gestoso
  • Concellería de Cultura: Victoria Quiroga Ramallo
  • Concellaría de Medio Ambiente: Manuel Cobas Rey
  • Concellaría de Obras e Urbanismo: Carlos Ares Villar

Polo que respecta as retribucións que percibirán o alcalde e o concelleiro de obras, Carlos Ares, quedaron fixadas en 38.278,94 e 29.568,14 euros anuais brutos, respectivamente, distribuídos en catorce pagas.

A comisión especial de contas estará formada por un representante de cada grupo político, que terá voto ponderado. Por parte do PP, o titular será Manuel dos Santos e a suplente Mercedes Basante; o PSdeG designou como titular a Manuel Regueira e suplente a Patricia Ces, e, polo BNG estará Begoña Ares. Nesta lexislatura non existirán comisións informativas.

Polo que respecta a designación de representantes do Concello en diferentes órganos colexiados, Martín del Río será o representante no consello escolar do CPPI dos Dices; Manuel dos Santos no consello escolar do CEIP de O Pumar e na Asociación Deloa; e Mercedes Basante estará no consello escolar da escola infantil A Galiña Azul e nos órganos reitores do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

 ALI5510