A partir do vindeiro día 11, ata o 18 de marzo de 2019 (ambos incluídos), o Censo Electoral estará exposto ao público, de cara as eleccións xerais do 28 de abril. Neste prazo poderánse presentar reclamación ao Censo Electoral nas oficinas municipais entre as 9.00 e as 14.00 horas. Para realizar estas xestións debe acudir a persoa interesada co DNI, Pasaporte ou permiso de conducir no que apareza a fotografía do titular.

O Censo Electoral tamén poderá consultarse a través dos seguintes números de teléfono: 981 217 439, 981 217, 426 e 901 101 900.