En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral e convocatoria das Eleccións as Cortes Xerais que se van a ter lugar o vindeiro 10 de novembro de 2019, ponse en coñecemento da veciñanza que:
O Censo Electoral estará exposto ao público entre os días 30 de setembro e 7 de outubro de 2019 (ámbolos dous incluídos).
Nas oficinas municipais, en horas de 9.00 a 14.00 horas pódense presentar reclamacións ao Censo Electoral dentro do prazo indicado, podendo facer ademais as consultas oportunas.
Para realizar estas xestións debe acudir a persoa interesada con DNI, Pasaporte ou permiso de conducir no que apareza a fotografía do titular
Teléfonos de consulta Censo Electoral: 981 217 439, 981 217 426 e 901 101 900.
Horario de atención ao público da Oficina do Censo Electoral é o seguinte: de luns a sábado de 09.00 a 14.00 horas e o último día, 7 de outubro de 09.00 a 14.00 e de 16.00 a 18.00 horas.