19 de agosto de 2021

Faise pública a resolución final para a contratación do equipo directivo e do alumnado do obradoiro de garantía xuvenil Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

A puntuación dos méritos e da entrevista das persoas presentadas, así como a resolución de contratación, pode consultarse no arquivo adxunto..

12 de agosto de 2021

Faise pública a puntuación definitiva de mestres/as do obradoiro de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

A puntuación pode consultarse en arquivo adxunto.

11 de agosto de 2021

Faise pública a puntuación provisional de mestres/as do obradoiro de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

A puntuación pode consultarse en arquivo adxunto.

10 de agosto de 2021

Fanse públicas as actas coa relación definitiva das persoas admitidas como alumnado e como persoal docente e administrativo do obradoiro de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

A relación pode consultarse en arquivo adxunto.

5 de agosto de 2021

Fanse públicas as puntuacións totais obtidas polas persoas candidatas ao proceso de selección dun/ha director/a do obradoiro de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

As puntuacións poden consultarse en arquivo adxunto.

5 de agosto de 2021

Fanse públicas as puntuacións totais obtidas polas persoas candidatas ao proceso de selección como titor/a do obradoiro de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

As puntuacións poden consultarse en arquivo adxunto.

5 de agosto de 2021

Fanse públicas as puntuacións totais obtidas polas persoas candidatas a formar parte do persoal administrativo do obradoiro de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

As puntuacións poden consultarse en arquivo adxunto.

5 de agosto

Fanse públicas as puntuacións totais das persoas candidatas a formar parte do alumnado do obradoiro de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

As puntuacións poden consultarse en arquivo adxunto.

5 de agosto de 2021

Fanse públicas as puntuacións das entrevistas para a selección do alumnado traballador e do persoal directivo, docente e administrativo do programa de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro Padrón Rois.

As puntuacións poden consultarse en arquivo adxunto.

26 de xullo de 2021

Fanse públicas as bases para a selección do alumnado traballador e do persoal directivo, docente e administrativo do programa de emprego Xuventude en Acción 2021 Dodro-Padrón-Rois para persoas mozas incluídas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil promovido polo Concello de Rois e conveniado cos concellos de Dodro e Padrón.

A especialidade que se vai impartir é Confección e publicación de páxinas web para 15 alumnos/as traballadores/as. A duración será de doce meses.

Contrataranse:

  • 1 Director/a. Xornada completa. 
  • 1 Mestre/a da especialidade de Confección e publicación de páxinas web. Xornada completa.  
  • 1 administrativo/a a media xornada
  • 1 titor/a a media xornada.

A convocatoria para o alumnado traballador está dirixida a persoas de entre 18 e 30 anos que estean inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia. A oficina á que deben dirixirse é a de Santiago Norte. 

As bases do proceso pódense consultar en arquivo adxunto.