O pleno do Concello de Rois do 15 de marzo de 2019 aprobou o Estudio Detalle para completar e reaxustar alineacións dunha parcela urbana en Samil.  

O documento refundido deste plan pódese consultar no seguinte enlace: