12 de xullo de 2024

Faise pública a listase definitiva de persoas admitidas, a composición do tribunal calificador e fijar a data de entrevista do proceso selectivo para a contratación como persoal laboral temporal de 1 xefe/a de equipo, 1 peón/peoa condutor e 3 peóns/peoas de brigada, baixo a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias de produción, para formar parte dunha brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

A entrevista realizarse o 16 de xullo no salón de sesión do Concello de Rois

A resolución da alcaldía pode consultarse no documento adxunto

2 de xullo de 2024

Fanse públicas as bases da convocatoria para a contratación como persoal laboral temporal de 1 xefe/a de equipo, 1 peón/peoa condutor e 3 peóns/peoas de brigada, baixo a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias de produción, para formar parte dunha brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

O prazo para presentar as solicitudes, de 5 días hábiles, estará aberto entre o 2 e o 9 de xullo.

Nos documentos adxuntos pódense descargar as bases, o decreto de convocatoria e os formularios de solicitude.