Mércores, 13 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados definitivos das persoas seleccionadas como director/a, titor/a, arquitecto/a técnico/a, administrativo/a, mestre/a da especialidade de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e mestre/a da especialidade de operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización; para o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

As resolucións poden consultarse nos arquivos adxuntos.

Venres, 8 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados provisionais totais das persoas candidatas no proceso de selección dun/ha director/a para o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse no arquivo adxunto.

Venres, 8 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados provisionais totais das persoas candidatas no proceso de selección dun/ha titor/a para o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse no arquivo adxunto.

Venres, 8 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados provisionais das entrevistas ás persoas participantes no proceso de selección dun/ha director/a para o Obradoiro dual de emprego Comarca do Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse no arquivo adxunto.

Venres, 8 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados provisionais das entrevistas ás persoas participantes no proceso de selección dun/ha titor/a para o Obradoiro dual de emprego Comarca do Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse no arquivo adxunto.

Xoves, 7 de outubro de 2021

Faise pública a lista das persoas seleccionadas para formar parte do alumnado do Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021 nas súas dúas especialidades.

A listaxe pode consultarse no arquivo adxunto.

Xoves, 7 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados totais e provisionais do proceso de selección dun/ha mestre/a para a especialidade “Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes” do Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse no arquivo adxunto.

Xoves, 7 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados provisionais das entrevistas ás persoas candidatas a mestre/a da especialidade “Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes” para o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse en arquivo adxunto.

Xoves, 7 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados totais e provisionais do proceso de selección dun/ha administrativo para o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse no arquivo adxunto.

Xoves, 7 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados provisionais das entrevistas ás persoas candidatas á administrativo/a para o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse en arquivo adxunto.

Xoves, 7 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados totais e provisionais do proceso de selección dun/ha arquitecto/a técnico para o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

As puntuacións poden consultarse no arquivo adxunto.

Xoves, 7 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados provisionais da entrevista ás persoas candidatas a arquitecto/a técnico no proceso de selección para o o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

Poderán presentarse alegacións ata as 14:00 horas do día 11 de outubro.

As puntuacións poden consultarse en arquivo adxunto.

Mércores, 6 de outubro de 2021

Fanse públicos os resultados provisionais do proceso de selección de mestre/a da especialidade “Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización” para o Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

A puntuación da entrevista e a puntuación total pódense consultar nos arquivos adxuntos para descarga.

Luns, 4 de outubro de 2021

Fanse públicas as puntuacións totais provisionais do alumnado traballador para o programa de emprego do Obradoiro dual de emprego Comarca de Sar 2021.

Luns, 4 de outubro de 2021

Fanse públicas as valoracións provisionais das entrevistas do alumnado traballador para o programa de emprego do Obradoiro dual de emprego Comarca do Sar 2021.

Venres, 24 de setembro de 2021

Fanse públicas as bases para a selección do alumnado traballador e do persoal directivo, docente e administrativo para o obradoiro dual de emprego Comarca do Sar 2021, conveniando entre os concellos de Rois, Dodro e Padrón.

As especialides que se van impartir son dúas:

  1. Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. Dez alumnas/os.
  2. Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización. Dez alumnas/os.

A duración será de nove meses.

Contrataranse:

  • 1 director/a. Xornada completa. 
  • 1 titor/a a media xornada.
  • 1 mestre/a da especialidade de Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. Xornada completa.  
  • 1 mestre/a da especialidade de Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización. Xornada completa.
  • 1 arquitecto/a técnico. Media xornada.
  • 1 administrativo/a a media xornada.

A convocatoria para o alumnado traballador está dirixida a persoas maiores de idade que estean inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia nos supostos 320, 330, 340 ou 370 e, como novidade, os demandantes que se atopen na situación
administrativa de suspensión 699.

As bases do proceso pódense consultar en arquivo adxunto.