14 de xuño de 2022

Faise pública a resolución final do proceso de contratación dun/ha peón/a forestal ao abeiro do programa de fomento do emprego no medio rural Aprol rural 2022.

Logo de celebrar os exercicios, entrevista persoal e valoración de méritos o tribunal cualificador elaborou unha listaxe de aspirantes por orde de puntuación.

No arquivo adxunto pódense consultar a puntuación total obtida polos aspirantes no proceso de selección e o nomeamento do candidato seleccionado para o posto de peón forestal.

3 de xuño de 2022

Por resolución da alcaldía queda publicada a listaxe de admisión de aspirantes e concertada a data e os horarios de entrevista para a contratación peón/a forestal vinculada á concesión da subvención da Consellaría de Emprego e Igualdade para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural).

No arquivo adxunto pódense consultar os/as aspirantes admitidos/as.

27 de maio de 2022

Fanse públicas as bases para a contratación de 1 peón forestal vinculada á concesión da subvención da Consellaría de Emprego e Igualdade para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural).

Nos arquivos adxuntos pódense descargar as bases do concurso e o formulario de solicitude.