Juan Martinez

Nomeamento de dous peóns medioambientais para a súa contratación temporal

6 de xullo de 2021

Fanse públicas as puntuacións dos méritos e das entrevistas persoais vencelladas ao proceso de selección para a contratación temporal de dous peóns medioambientais, así como a resolución do mesmo pola que se fai o nomeamento de dous peóns medioambientais e se constitúe unha listaxe de agarda.  >