Alicentis

Listaxe de persoas admitidas e data da entrevista para a contratación laboral temporal de 2 condutores/as de motobomba

12 de xullo de 2024

Faixe pública a listaxe definitiva de persoas admitidas, o nomeamento de tribunal e a fixar a data da entrevista para o proceso de contratación de persoal laboral temporal para cubrir os postos de 2 condutores/as de motobomba, baixo a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias da produción. >

Listaxe definitiva de persoas admitidas e data da entrevista na selección de persoal para a brigada contra lumes forestais

12 de xullo de 2024

Faise pública a listase definitiva de persoas admitidas, a composición do tribunal calificador e fijar a data de entrevista do proceso selectivo para a contratación como persoal laboral temporal de 1 xefe/a de equipo, 1 peón/peoa condutor e 3 peóns/peoas de brigada, baixo a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias de produción, para formar parte dunha brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais. >

Proposta de nomeamento e cualificacións do segundo exercicio para a selección dun/dunha traballador/a social

27 de xuño de 2024

Logo de valorar os méritos alegados polas persoas aspirantes e celebrados e cualificados os exercicios para cubrir a praza dun/dunha traballador/a social, faise pública a proposta de nomeamento, que pode consultarse no documento adxunto, así como a bolsa de emprego que queda constituída consonte ás puntuacións obtidas. >