Adxudicatario: VIAJES BARCELO, S.L.
Importe: 250 Euros por persoa ata un máximo de 150 persoas en concepto de aloxamento e manutención, 3700 Euros por autocar e seguro.
Organo competente: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Data de adxudicación: 13 de Marzo de 2013

Formalización do contrato

  • Data: 14 de Marzo de 2013
  • Lugar: Casa do Concello.