O Concello de Rois vai a proceder a elaborar un novo rueiro e e a nova numeración da parroquia de Costa, e expón o expediente ao público durante 15 días hábiles. As persoas ou entidades poden formular as suxestións ou as alegacións que estimen convenientes. 

O expediente poderase consultar nas dependencias municipais no Concello de Rois de 8.30 a 14.00 horas ou na oficina municipal de Urdilde os martes e xoves de 9.00 a 11.00.

O anuncio da alcaldía coa exposición pública pódese consultar no documento adxunto