20190405 Bando Caixa CorreosLogo das xestións realizadas entre Correos e o Concello de Rois, a veciñanza pode depositar nela a correspondencia que queira enviar.

Así mesmo, polo que respecta á numeración das vivendas, as tarefas van a bo ritmo, xa que o traballo de campo está prácticamente rematado.